Berita

Hari Raya Ketupat di Madura

Hari raya ketupat atau kalau di Madura disebut tellasan topa’, tellasan katopa’, atau juga disebut tellasan petto’ dirayakan begitu beragam. Seperti apa perayaan hari raya